Viktig info
img priceGuarantee
08-42 00 2001
Ring eller skriv för frågor eller bokning
Se våra öppningstider under kontakt

Viktig info

Här hittar du viktig information om din kryssning och generella resevillkor.Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom informationen då den utgör grunden för din resas avtal.

 

Före avresan


 

Avbeställningsskydd vid akut sjukdom

MyCruise rekommenderar att du vid bokningen tecknar en avbeställningsförsäkring som täcker akut sjukdom. Observera att försäkringen ska tecknas samtidigt som resan och beloppet ska inbetalas samtidigt som depositionen. Det är inte möjligt att teckna försäkringen vid senare tillfälle. Var dessutom uppmärksam på att om personen som avbeställningen gäller har fyllt 75, är ersättningsbeloppet begränsat till max 20.000 kr per person, oavsett den tecknade försäkringssumman. 

MyCruise samarbetar med Gouda Reseförsäkring, ett av Nordens största försäkringsbolag.

Vid frågor kan du alltid kontakta MyCruise.


Avbokning av resa

Om du helt eller delvis skulle vara tvungen att avboka din resa så skall du så snart som möjligt meddela detta skriftligen till MyCruise. Observera att avbokningen först är giltig när vi mottagit avbokningen skriftligen.

Avbokning av din resa sker efter gällande regler/villkor från våra sammarpetspartners och/eller rederiets egna avbokningsregler. På din orderbekräftelse kommer du alltid att kunna se de specifika avbokningsregler som gäller för just ditt rederi och din resebokning.

MyCruise tar utöver detta en avbokningsavgift på 15% av resans totala pris.

Flygbiljetter, hotell, dricks och övriga tillägg kan inte ändras eller avbokas.

Om du har frågor till de gällande avbokningsreglerna för din resa så titta på ditt resebevis eller kontakta MyCruise.

 

Bokning av resa

Bokning av resa sker personligen, skriftligen eller via telefon till MyCruise. Bokningen är bindande för såväl resebyrån som kunden när depositionen är erlagd. Vid betalning av deposition förutsätts att kunden har accepterat de villkor för resan som framgår av orderbekräftelsen, leverantörens katalog och på intern et.  

MyCruise är agent för rederi, flygbolag samt övriga leverantörer, och resan sker i enlighet med deras villkor. Vi hänvisar till mer information om våra rederier och deras generella villkor under Fartyg och rederier.


Betalning

Vid bekräftelsen av resan ska en deposition betalas som motsvarar våra leverantörers villkor samt ev avgift för avbeställningsförsäkring. Depositionen skall vara MyCruise tillhanda det datum som framgår av fakturan. Resterande belopp ska också betalas enligt våra leverantörers villkor och skall utan påminnelse vara MyCruise tillhanda det datum som framgår av fakturan. 

Observera att flera av våra leverantörer kräver 25% av resans totalpris i deposition, denna ska betalas snarast efter bokning  och slutsumman ska ofta betalas 3 månader före avresa. Om betalning ej sker i tid (enligt datumen som framgår av fakturan) blir resan automatiskt avbokad och ev inbetalt belopp återbetalas ej. 

För att göra en bokning mindre än 90 dagar före avresa krävs ofta full förskottsbetalning. Om vi ej kan erbjuda önskad resa återbetalas hela beloppet.

 

Graviditet

Gravida kvinnor kan åka på kryssning så länge den är avslutad före graviditetens 24:e vecka. Observera att rederierna kräver att gravida kvinnor på fartyget kan uppvisa ett läkarintyg där det framgår att resan är lämplig samt hur långt framskriden graviditeten är. 

Vid frågor kan du alltid kontakta MyCruise.

 

Turistskatter

I många länder uppkrävs obligatoriska turistskatter för alla resande över 2 år. Turistskatten är inte inkluderad i hotellets pris och betalas direkt vid ankomst eller avresa från hotellet.
I Europa betalas 2-5 euro per person/ per natt i obligatorisk turistskatt.
I USA, Kariben och Syd Amerika betalar man en obligatorisk ”resort fee” på cirka 15-40 USD per övernattning.
I Förenade Arabemiraten t.ex. Dubai betalas 15-25 AED i obligatoriskt turistskatt per rum/ per natt. 


Överlåtande av resa

Det är inte möjligt att överlåta din resa till en annan person.


Pass & visum

Det är alltid ditt eget ansvar att ha med nödvändiga dokument på kryssningen, såsom biljetter, pass och visum. Ditt pass ska vara giltigt minst 6 månader efter avresedatum. Vänligen kontrollera att namnen i passet och på bokningsbekräftelsen är identiska. Observera att MyCruise tar ut en avgift om namnet i reservationen måste ändras. 

Barn och spädbarn ska ha egna pass. Barn som reser med andra än sina föräldrar och/eller föräldrar med annat efternamn ombedes kontakta oss innan avresan.

MyCruise ansvarar inte för följderna av avsaknat eller ogiltigt pass eller visum. Resenären kan nekas tillträde om passet är skadat. Du kan hitta mer information om gällande passregler på polisen.se samt aktuella visumregler på UD:s hemsida.

Observera att särskilda regler gäller för USA, även för transitresa. 

Läs mer om regler för resa till USA här.


Vaccinationer och medicin

Till alla destinationer kan det vara nödvändigt med vaccinationer mot sjukdomar som dysenteri, gula febern, meningit och liknande. MyCruise rekommenderar därför att du kollar med din läkare eller vaccinationscentral för information om eventuella vaccinationer gällande för ditt resmål. 

Tar du med livsviktig medicin på semestern rekommenderar vi att du får utskrivet ett medicinkort av din läkare som tas med på resan. 

Du ansvarar själv för att alla vaccinationspapper är i ordning, MyCruise ansvara inte för de följder som kan uppstå pga avsaknade inresedokument, vaccinationer och liknande för resenären.

 

Visum till Ryssland

Visum krävs till Ryssland om man önskar gå iland på egen hand. Vi rekommenderar att man deltar i rederiets utflykter där gruppvisum är inkluderat.

 

Reseförsäkring

Vi rekommenderar starkt att du tecknar en reseförsäkring när du skall på kryssning. MyCruise samarbetar med Gouda Reseförsäkring, ett av Nordens största reseförsäkringsbolag.

Vid frågor kan du alltid kontakta MyCruise.

 

Regler för resa till Kuba 

Vid inresan till Kuba är det obligatoriskt med en reseförsäkring som täcker kostnader för vård på Kuba. Du kan bli ombedd att dokumentera detta för myndigheterna på Havannas flygplats. Om du mot förmodan inte har tecknat en sådan reseförsäkring före avresan (kan beställas hos MyCruise) kan du göra det hos ett av försäkringsbolagen på Havannas flygplats. Den koster 2,50 CUC per person per dag, och är du över 70 år 4,50 CUC per person per dag.

 

Regler för resa till USA

Alla resande till USA ska senast 3 dagar före avresa fylla i ett online förhandsgodkännande (ESTA). MyCruise kan dessvärre inte hjälpa till med detta, då formuläret måste fyllas i av resenären själv. När ESTA-formuläret är ifyllt och godkänt är det viktigt att du skriver ut det och tar med det på din resa. 

ESTA (Electronic System for Travel Authorization) är en elektronisk ersättning  för det gamla systemet med pappersformulär. Formuläret finns på ESTA´s officiella hemsida: https://esta.cbp.dhs.gov. 

Vid ansökan om ESTA var uppmärksam på att du fyller i informationen precis så som det står i ditt pass. Spädbarn med svenskt pass ska också ESTA-godkännas. US Customs and Border Protection (CBP) tar ut en mindre avgift på  ca 14 USD per person som betalas med kreditkort på hemsidan.

Läs mer om regler för resa till USA här.


Skatter och avgifter

Det är ett krav att det läggs skatter och avgifter på flygbiljetter, dessa ska framgå av fakturan. Det finns dock vissa flygplats- och turistavgifter som ska betalas vid hemresan på den utländska flygplatsen och kan därför inte debiteras i förväg vid betalningen av resan. Ett land kan införa nya skatter eller höja nuvarande skatter med mycket kort varsel därför kan MyCruise inte beräkna dessa vid bokning/betalning av resan.

 

Tidsangivelser på resplan och biljetter

Tiderna som anges i resplan och biljetter är lokala. Ändring av tider kan ske efter det att biljetterna och resplanenär utskrivna (speciellt runt 1:a april och 1:a november kan tidsändringar ske pga byte till sommar- och vintertid) 

Kontrollera alltid avresetiderna i dina resehandlingar och kontakta MyCruise om tider, priser eller namn inte stämmer överens med beställningen/bekräftelsen, så att eventuella fel kan korrigeras före avresa. 

Observera att alla incheckningsformaliteter ska vara avslutade senast vid den tid som angivits i resehandlingarna.

 

Missad flygavgång

Tänk på att om man missar utresan med flyget kommer resten av flygbokningen automatiskt att bli avbokad.

 

Ändring av pris och resplan

De angivna priserna är de som är gällande vid prislistans tryckning och är baserade på växlingskursen mellan svenska kronor och utländska valutor. Då det är omöjligt att förutse eventuella förändringar av valutakurser, förbehåller sig MyCruise rätten att ändra de angivna priserna innan bokningen är mottagen och bekräftad. Om priset höjts med mer än 10%  sedan bokningstillfället har kunden rätt att avboka och få återbetalning på allt som dittills erlagts. 

Efter beställning och bokningsbekräftelse kan prisändring endast ske:

A: till följd av ändringar av transportkostnader, skatter, avgifter eller avgift för vissa tjänster såsom flygplats-, hamn-, landnings eller startavgifter samt valutakurser som MyCruise inte har möjlighet att förutse. 

B: till följd av ändringar av valutakurser. Beräkningen av priset är gjord efter den i prislistan angivna ”aktuella kursen”. Om kursen på faktureringsdagen  (dock senast 20 dagar före avresedagen) avviker med mer än 5% från den ”aktuella kursen”, regleras priset enligt förändringen som skett på den del av resan som är beräknad i utländsk valuta.

 

Ändring av resrutten

Rederiet kan inte garantera att fartygen alltid lägger till i utannonserad hamn eller exakt följer den angivna rutten. 

Rederiet och fartygets kapten har rätt att utelämna vissa hamnar, lägga till andra samt ändra i tidtabellen för ankomst och avresa till och från de olika hamnarna. Ändringar i resplanen sker oftast av hänsyn till gästernas säkerhet och önskemål, och MyCruise är inte skyldiga att kompensera om  sådana ändringar sker.


Ändring på kundens begäran

Med ändring menas: ändring av resmål, avresedatum, namnändringar osv. Vissa typer av flygbiljetter är belagda med särskilda restriktioner  som gör det omöjligt att t.ex avboka och göra ändringar. 

Observera att det är kundens fulla ansvar att namn i pass och resehandlingar stämmer överens. MyCruise tar ut en avgift på 350:- per person för ändring i de fall ändring är möjlig hos leverantören, om inte betraktas ändringen som en avbokning och samma regler gäller som för ändring mindre än 30 dagar före avresa.

 

Åldersgränser och att resa med spädbarn 

Som resenär är det viktigt att vara uppmärksam på, att de olika rederierna har några åldersgränser som är viktiga att känna till, innan man beställer sin kryssning.

Flera rederier kräver att beställaren är minst 21 år (andra bara 18 år), för att kunna resa ”själv”, utan sina föräldrar eller andra personer som är över åldersgränsen. Det brukar inte vara något problem så länge det är minst en ”myndig” person, som är över åldersgränsen i hytten.  Flera rederier godkänner resande under 18/21 år, om deras föräldrar underskriver ett målsmansformulär från rederiet. 

Dessutom skall man vara minst 21 år, på de flesta kryssningarna från USA till t.ex. Karibien, för att kunna beställa ett dryckespaket som innehåller alkoholhaltiga drycker. 

Reser Ni med spädbarn, skall ni vara uppmärksamma på att flera rederier kräver att barnet är minst 6 månader. På några kryssningar (speciellt längre kryssningar, t.ex. transatlantiska på +12 nätter) skall barnet vara minst 12 månader, för att kunna resa.

Da skipene overholder United States Public Health Department Policy (USPH, er det forbudt for små barn å bade med bleier I basseng og jacuzzier, vannrutsjebaner og Spa ombord. Forbudet gjelder også for svømming med bleier, og det er ikke tillatt å bruke dem, selvom foreldrene er tilstede. Det er noen unntagelser. På skipene Freedom of the Seas, Liberty of the Seas, Oasis of the Seas og Allure of the Seas finnes det en Baby Splash Sone, hvor svømming er tillatt med badebleie.

 

Efter hemkomst 


 

Återbetalning/ outnyttjande

Ingen återbetalning sker för avbokningar eller ändringar gjorda efter det att resan påbörjats, ej heller för beställningar och inkluderade aktiviteter som helt eller delvis inte blivit utnyttjade.

 

Reklamationer

Reklamationer ska göras till den lokala representanten på fartyget eller destinationen (om en sådan finnes) eller till MyCruise, Tirsbaekvej 5 – 1 sal, 2720 Vanlöse, tel 45-70 22 59 59 eller 45-51 93 60 19 (nödtelefon), email info@mycruise.se så att MyCruise har möjlighet att hjälpa till med eventuella problem. 

Observera att det är upp till kunden att bevisa att klagomålet är berättigat, därför rekommenderas att reklamationen görs skriftligen senast 14 dagar efter hemkomst. Om parterna ej kommer överens kan frågan vidarebefordras till Allmänna reklamationsnämnden vars rekommendationer vi alltid följer.

MyCruise reserverar sig för ev tryckfel och ändringar.

 

Allmänna resevilkor


 

Kundens ansvar

Kunden är förpliktigad att se till att pass, visum, vaccinationer och andra resehandlingar är giltiga och i ordning för att resan ska kunna genomföras. 

Likaså är det kundens ansvar att så fort de mottagits, kontrollera att resehandlingarna stämmer överens med det som beställts samt att för- och efternamn i biljetter, pass och övriga dokument stämmer. 

Namn i flygbiljetten ska alltid vara exakt detsamma som i passet vilket annars kan leda till att man blir avvisad vid incheckning till flyget. MyCruise ansvarar inte för följderna av inkorrekta uppgifter.

 

Resebyråns ansvar

MyCruise tar på sig fullt ansvar i förhållande till ”lagen om paketresor”.Vi ansvarar inte för förhållanden som vi inte har någon kontroll över, såsom force majeure, akuta krigssituationer, oroligheter, strejker, epidemier, plötsliga natur- och/eller miljökatastrofer eller liknande, eller till följd av kundens egen försummelse. 

Alla ev tvister med  MyCruise avgörs enligt dansk lag. Reklamationer som ej kan lösas av ARN, ska avgöras hos Sjö- och Handelsrätten i Köpenhamn.

Om du helt eller delvis skulle vara tvungen att avboka din resa så skall du så snart som möjligt meddela detta skriftligen till MyCruise. Observera att avbokningen först är giltig när vi mottagit avbokningen skriftligen.

  

Avbokning av din resa sker efter gällande regler/villkor från våra sammarpetspartners och/eller rederiets egna avbokningsregler. På din orderbekräftelse kommer du alltid att kunna se de specifika avbokningsregler som gäller för just ditt rederi och din resebokning.

MyCruise tar utöver detta en avbokningsavgift på 15% av resans totala pris.

Flygbiljetter, hotell, dricks och övriga tillägg kan inte ändras eller avbokas.

  

Om du har frågor till de gällande avbokningsreglerna för din resa så titta på ditt resebevis eller kontakta MyCruise.