Här kan du läsa viktig information om din kryssning, innan avresa, efter hemkomst samt generella resevillkor. Vi rekommenderar att du läser igenom denna information noga, då den utgör avtalsunderlaget för din resa.

Innan avresa

Åldersgränser och resor med spädbarn 

Som resande bör man vara uppmärksam på att de olika rederierna har några åldersgränser som man bör tänka på innan man bokar sin kryssning.

Flera rederier kräver att beställaren är minst 21 år (några rederier endast 18 år) för att kunna resa själv, utan sina föräldrar eller andra personer som är över åldersgränsen. Det är vanligtvis inga problem när det finns minst en myndig person över åldersgränsen i hytten. Flera rederier godkänner att resande under 18/21 år reser själv, om deras föräldrar skriver under ett kontrakt från rederiet.

Man måste även vara minst 21 år på de flesta resor från USA, t. ex till Karibien, för att kunna beställa dryckespaket som innehåller alkoholhaltiga drycker.

Eftersom fartygen följer United States Public Health Department Policy (USPH), är det förbjudet för små barn att bada med blöja i pool och jaccuzies, vattenrutschbanor och spa ombord. Förbudet gäller även för badblöjor och det är inte tillåtet att använda dem, även om föräldrarna är närvarande. Det finns dock undantag. På fartygen Freedom of the Seas, Liberty of the Seas, Oasis of the Seas och Allure of the Seas finns en Baby Splash Zone, där det är tillåtet att bada med badblöja.

Om ni reser med spädbarn, observera att de flesta rederier kräver att barnet är minst 6 månader, och på vissa kryssningar (speciellt längre kryssningar t.ex. transatlantiska på +12 nätter) ska ert barn vara minst 12 månader för att kunna resa.

Vänligen kontakta oss på (+46) 08-42 00 2001 om du är under 21 år eller reser med spädbarn, så att vi kan undersöka vad som gäller för din önskade resa.

Avbokning av resa 

Om du helt eller delvis skulle vara tvungen att avboka din resa så skall du så snart som möjligt meddela detta skriftligen till MyCruise. Observera att avbokningen först är giltig när vi mottagit avbokningen skriftligen.

Avbokning av din resa sker efter gällande regler/villkor från våra sammarpetspartners och/eller rederiets egna avbokningsregler. På din orderbekräftelse kommer du alltid att kunna se de specifika avbokningsregler som gäller för just ditt rederi och din resebokning.

MyCruise tar utöver detta en avbokningsavgift på 15% av resans totala pris.

Flygbiljetter, hotell, dricks och övriga tillägg kan inte ändras eller avbokas.

Om du har frågor till de gällande avbokningsreglerna för din resa så titta på ditt resebevis eller kontakta MyCruise.

Bokning av resa 

Bokning av resa kan ske genom personlig-, skriftlig- eller telefonkontakt med MyCruise. Bokningen är bindande för resebyrån och kunden, när depositionen är betald i tid. Vid inbetalning av deposition förutsätts det att kunden har accepterat villkoren för resan på orderbekräftelsen, i leverantörens katalog och på internet.

MyCruise är agent för rederiet, flygbolaget samt övriga leverantörer och resan sker enligt deras villkor. Vi hänvisar till mer information om våra rederier och deras generella villkor under Rederier och fartyg där du klickar på det aktuella rederiet och fliken fartyg och rederier.

Vad gäller våra övriga leverantörers villkor, hänvisar vi till deras respektive hemsida.

Betalning 

Vid bekräftelse av resan debiteras en deposition, som motsvarar våra leverantörers betalningsvillkor samt ev. avgift för avbeställningsskydd. Depositionen ska vara överförd till MyCruise på det datum som står på den skickade fakturan. Den resterande summan kommer att debiteras i enlighet med våra leverantörers betalningsvillkor och måste vara MyCruise tillhanda det datum som står på den skickade fakturan.

Observera att flera av våra leverantörer kräver 25 procent av resan pris i deposition, som ska betalas kort tid efter bokningen, och den resterande summan ska ofta betalas tre månader innan avresa. Om inte betalningsdatumen (som framgår på din faktura) följs, förbehåller vi oss rätten att avboka resan och den inbetalade depositionen kommer att gå förlorad.

Bokningar som görs mindre än 90 dagar innan avresan, accepteras oftast endast mot full förhandsbetalning.

Graviditet 

Gravida kvinnor kan åka på kryssning, så länge kryssningen är avslutad innan den 24:e graviditetsveckan. Observera att rederierna kräver att gravida kvinnor tar med ett läkarintyg, där det står att man är lämplig för att resa och hur långt gången graviditeten är. Läkarintyget ska vara på engelska.

Turistskatter 

I många länder runt om i världen krävs obligatoriska turistskatter för alla resande över 2 år. Turistskatten är inte inkluderad hotellets pris och betalas direkt vid ankomst eller avresa från hotellet.

I Europa betalas 2–5 euro per person/per natt i obligatorisk turistskatt.

I USA, Karibien och Sydamerika betalas obligatorisk resort fee på ca. 14–40 USD per övernattning.

I Förenade Arabemiraten, t. ex Dubai, betalas obligatorisk turistskatt på 15–25 AED per rum per natt.

Överföring av resa 

Det är inte möjligt att överföra din resa till en annan person.

Pass och visum 

Det är alltid ditt eget ansvar att ta med nödvändiga papper och dokument på kryssningen, vilket inkluderar pass och visum. Observera att det till flera länder krävs ett visum och ofta ett visum med multiple entry (flera inresor).

Ditt pass ska vara giltigt i minst 6 månader efter ditt avresedatum. Kontrollera vänligen att ditt namn i ditt pass och i din bokning är identiska. Observera att MyCruise tar ut en avgift om namnet i bokningen ska ändras.

Barn och spädbarn ska ha eget pass. Barn som reser med andra än sina föräldrar och/eller med föräldrar med annat efternamn, ombeds kontakta oss innan avresa.

MyCruise är inte ansvariga för följderna av saknat eller ogiltigt pass. Resande kan nekas inresa om passet är skadat. Du kan läsa mer om gällande passregler på https://polisen.se/. samt uppdaterade visumregler på UD's hemsida.

Observera att speciella regler gället för USA, även för transitbesök.

Du behöver dessutom visum om du reser till Kina, Indien, Kuba och Australien. MyCruise kan hjälpa till med att ordna visum till Australien.

Vaccinationer och medicin 

Till vissa destinationer kan vaccinationer vara nödvändiga för sjukdomar såsom smittsam hepatit, gul feber, meningit och liknande. MyCruise rekommenderar därför att du kontaktar en läkare för information och rekommendationer angående eventuella vaccinationer som gäller för destinationen.

Skatter och avgifter 

Enligt lag tillkommer skatter och avgifter på flygbiljetter och dessa ska framgå på fakturan. Dock finns det vissa flygplats- och turistskatter, som ska betalas vid hemresan på utländska flygplatser, och dessa kan därför inte debiteras vid betalning av resan. Ett land kan införa nya skatter, eller höja nuvarande skatter, med mycket kort varsel och därför kan MyCruise inte kan ta hänsyn till dessa vid bokning eller betalning av resan.

Tider angivna på resplanen och biljetter 

De angivna tiderna på biljetter och resplan är lokala tider. Ändringar av tiderna kan förekomma efter utfärdande av biljett och resplan (i synnerhet kan det ske ändringar av flygtider runt 1:a april och 1:a november p.g.a sommar- och vintertid)

Kontrollera alltid avresetiderna i resedokumenten och kontakta MyCruise om tider, priser eller namn avviker från bokning/bekräftelse, så att eventuella fel kan rättas till innan avresa.

Observera att alla incheckningsformaliteter måste vara klara senast på den tid som anges i resedokumenten.

Om du uteblir från flygavgång 

Observera att om du uteblir från flygavgången, kommer den återstående delen av flygningen automatiskt att avbrytas av flygbolaget.

Ändring i pris och resplan 

De angivna priserna är gällande vid prislistans utarbetning och är baserad på växelkursen mellan danska kronor och utländska valutor. Då det är omöjligt att förutse eventuella ändringar i priser och valutakurser, förbehåller sig MyCruise rätten att utan varsel ändra de annonserade priserna innan beställningen är mottagen och bekräftad. Om prisändring överstiger 10% av totalpriset vid bokningstillfället, kan kunden välja att avbeställa och kräva att få hela den inbetalade summan återbetalad.

Efter bekräftelse och bokningsmottagning kan prisändring endast ske:

A: Som en följd av ändringar i transportkostnader, skatter, avgifter eller avgifter för vissa tjänsteutföranden, såsom flygplats-, hamn-, landnings- eller startavgifter samt valutakurser, som MyCruise inte har möjlighet att förutse.

B: Som följd av ändring av valutakursen. Beräkningsgrunden är det i prislistan angivna ”kursdatumet". Om kursen på fakturadatumet (dock senast 20 dagar före avresedatum) skiljer sig med mer än 5 procent från kursen på "kursdatumet", justeras priset vid bokningstillfället med den totala fluktuationen på den del av resan, som är beräknad i utländsk valuta.

Ändringar av resrutten 

Rederiet och MyCruise kan inte garantera, att fartyget lägger till i de annonserade hamnarna eller följer den planerade rutten exakt som den är angiven i resebeskrivningen.

Ändringar i resplanen sker oftast med hänsyn till resenärernas säkerhet och önskningar och MyCruise är inte förpliktade till att ge kompensation, om ändringar skulle ske.

Ändringar på kundens begäran 

Ändring innebär; ändring av destinationer, avresedatum, namnändringar etc. Vissa typer av flygbiljetter är föremål för särskilda begränsningar som bl. a gör det omöjligt att avboka och att göra övriga ändringar.

Observera att hela ansvaret för att namn i pass och resedokument stämmer överens, ligger hos kunden. MyCruise tar ut 350:- per person för ändringar, så länge detta är möjligt hos leverantören - annars betraktas ändringen som en avbokning. Samma regel gäller för ändringar som gjorts mindre än 30 dagar före avgång.

 

Efter hemkomst

Återbetalningar / icke-användning 

Inga återbetalningar görs för avbokningar som görs efter resans början eller för kundens icke-utnyttjande av hela eller delar av bokade eller inkluderade tjänster.

Reklamationer 

Reklamationer ska göras till den lokala representanten på kryssningsfartyget eller på resedestinationen (där en sådan finns) eller till MyCruise på tel. (+46) 08-42 00 2001 (måndag - fredag 9.00-17.00) eller utanför öppettid på nödtelefon (+45) 51 93 60 19, såvida MyCruise har möjlighet att avhjälpa de eventuella problemen, t.ex ombokning av flygplan i händelse av förändringar, förseningar eller liknande.

Observera att det är kundens skyldighet att bevisa att han/hon har klagat i tid, därför rekommenderas det att skicka in klagomålet skriftligen inom 14 dagar efter att man återvänt från resan. Om parterna inte kan nå en överenskommelse kan ärendet överlämnas till Rejse- Ankern  vars beslut vi som regel alltid följer. MyCruise reserverar sig för tryckfel och eventuella ändringar.

 

Generella resevillkor

Kundens ansvar 

Kunden är skyldig att se till att giltigt pass, visum, vaccinationer och andra resedokument är ordnade för att genomföra resan.

Det är även kundens ansvar att kontrollera, omedelbart efter mottagning av resedokument att dessa överensstämmer med det beställda och att för- och efternamn i biljetter, pass och övriga resedokument är korrekta.

Namn på flygbiljett ska alltid vara exakt samma som det som anges i passet, annars kan det leda till nekad incheckning till flyget. MyCruise tar inget ansvar för konsekvenserna av att ange felaktig information.

Resebyråns ansvar 

MyCruise tar enbart ansvar enligt Paketreselagen . Vi tar inget ansvar för händelser som vi inte har någon direkt kontroll över, inklusive force majeure, plötsliga krigshandlingar, oroligheter, strejker, sjukdomar, plötsliga naturkatastrofer och/eller föroreningskatastrofer och liknande eller som en följd av kundens egen försummelse.

Alla fordringar mot MyCruise måste avgöras enligt dansk lag. Klagomål som inte kan avgöras av Rejse- Ankernævnet måste avgöras av Sø- og Handelsretten i Köpenhamn.